Yatırım eğilimi istatistikleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB), 2020 Bahar dönemi yatırım eğilimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2020 yılı Bahar döneminde, 2019 yılında yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranının, 2019 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 21,9 olduğu gözlendi.

İşyerleri büyüklük grupları [BG] itibarıyla değerlendirildiğinde, 2019 yılında yapılan yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı, [BG2], [BG3] ve [BG4] gruplarındaki işyerleri için sırasıyla yüzde 28,8, yüzde 17,0 ve yüzde 18,0 ile 2019 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşti.

2020 yılı Bahar dönemi yatırım anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 735 işyerinin yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

2020 yılı Bahar dönemi anketi sonuçlarına göre, 2020 yılındaki yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranının, yüzde 26,0 ile 2019 yılı Güz döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleştiği gözlendi. 2020 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının 2019 yılına göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, [BG2], [BG3] ve [BG4] grubundaki işyerlerinde sırasıyla yüzde 6,5 yüzde 2,8 ve yüzde 40,5 ile 2019 yılı Güz dönemine göre daha düşük bir artış öngörüldüğü gözlendi.

Mal gruplarına göre yatırım harcamaları

2020 yılı Bahar döneminde, brüt yatırım harcamalarındaki gelişmeler mal grupları bazında değerlendirildiğinde, 2019 yılında yüzde 37,1 ile en yüksek yatırım harcaması artışının dayanıksız tüketim malları üreten işyerlerinde olduğu, dayanıklı tüketim malları üreten işyerlerinin yatırım harcamalarında ise yüzde 3,8 oranında azalış olduğu görüldü. 2020 yılı için ise yüzde 38,1 ile en yüksek yatırım harcaması artışının ara mallar üreten işyerlerinde öngörüldüğü gözlendi.

- Haberso, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.haberso.com/haber/4302508/yatirim-egilimi-istatistikleri-aciklandi