Mart Ayının LGS Örnek Sorularının Değerlendirilmesi

Sınavlardan sonra beklediğimizden zordu, müfredat dışı gibi birçok söylem ortaya çıkabiliyor. Örnek sorularla bir nebze bunun önüne geçildiği gibi çalışma için yol haritası da çizilmiş oluyor. Bu ay içerisindeki sorular eğitmenler tarafından incelendi.

Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, Türkçe örnek sorularını değerlendirdiği incelemesinde şunları söyledi: “ Mart ayı Türkçe örnek soruları incelendiğinde soruların genel çerçevede Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe Dersi Öğretim Programına uygun hazırlandığını görmekteyiz.

Türkçe dersinin sarmal bir yaklaşımla tekrar eden kazanımlarına yer verme amacı doğrultusunda soruların söz varlığını geliştirme, okuduğunu anlama, yazım ve noktalama kuralları bağlamında yazılanların düzenlenmesi, fiilimsilerin cümledeki işlevini kavrayabilme kazanımlarından geldiğini görmekteyiz. Metinlerin ortak özelliği, içeriklerinin hayatla ilişkilendirilebilecek nitelikte olmasıdır.

Bu bağlamda birinci soruda bir firmanın internet sitesindeki sık sorulan sorular bölümüne yer verilmiş.

Üçüncü soruda öğrencilerin okuduğunu anlayarak cümleleri sıralaması istenirken yine güncel bir konuya, içinde bulunduğumuz çağda tüketimi yaygın olan “mocha” kahveyle ilgili metne yer verilmiş.

Grafik yorumlayabilme yetisinin sınandığı dördüncü soruda 2018-2019 yıllarında kütüphaneye giden kadın ve erkek sayılarını gösteren araştırma sonuçlarına yer verilmiş.

Soru metinlerinin bu doğrultuda hazırlanması, öğrencilerin öğrenmeyi içselleştirmesi için önemli bir yaklaşım. Soru kalıpları, beklediğimiz ve daha önceki örnek sorulardan alışkın olduğumuz bir yapıda.

Metne uygun soru bulma, cümle sıralama, ana fikri belirleyebilme, metinler arasında karşılaştırma yapabilme, metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrayabilme, fiilimsilerin işlevlerini kavrayabilme ve metni yazım kuralları bakımından düzenleyebilme yetileri ölçülmekte.

Derslerini takip eden, düzenli tekrar yapan, farklı türde metinler okumayı alışkanlık hâline getiren, çevresindeki olaylara farkındalığı yüksek öğrencilerin zorlanmadan bu soruları çözebileceğini düşünüyoruz.

LGS ile alıştığımız ve mart ayı örnek sorularında da bir kez daha gördüğümüz gibi sınav başarısı, okumaya sıkı sıkıya bağlı. Tüm öğrencilerimize uzaktan eğitim sürecinde başarılar diliyor ve okumayı günlük hayatlarının bir parçası hâline getirmelerini tavsiye ediyoruz.”

Matematik mart ayı LGS örnek soru analizi

Doğa Koleji Ortaokul Matematik Bölüm Başkanı Berivan Dülğer, Mart ayı örnek sorularıyla şu değerlendirmelerde bulundu: “Mart ayı örnek sorularında 8. sınıf 1. dönem müfredatına bağlı kalındığı görülmektedir.

Sorulardan bir tanesi Çarpanlar ve Katlar, bir tanesi Veri Analizi ve Üslü İfadeler konusundan, Kareköklü İfadeler, Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler ve Basit Olayların Olma Olasılığı konularından ise 2’şer tane soru bulunmaktadır.

Sorular incelendiğinde örnek soruların Matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve açık bir dil kullanıldığı görülmekte, sorularda verilen üst bilgiler ile öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması istenmektedir. Sorular; görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulmuş, analitik düşünme becerisini kullanmaya ağırlık verilmiştir.

Sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrencilerin çıkarımlarını işlemlere dökmesi beklenmektedir. Okuduğunu doğru anlama, doğru yorumlama, hızlı düşünme ve yeterli pratik gerektiren sorulardır.

2020 LGS’de yalnızca 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1. döneminde uygulama planında yer alan konulardan soruların öğrencilerimizin karşısına çıkacağı Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklanmıştı.

2020 LGS’de çıkacak matematik soruları ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Konu başlıkları daha az olduğundan dahil olan müfredat kazanımlarındaki soruların zorluk düzeyinde de bir artış söz konusu olacaktır.

“Müfredat kazanımlarına hakim olmanın önemli olduğu görülüyor”

Doğa Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı M.Fatih Tüfekçi, “Fen Bilimleri örnek soruları MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır.

Deneysel soruların da karşımıza çıktığı örnek sorular, önceki yıl uygulanan LGS’deki gibi muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve deneysel düzenekler içermektedir.

1. soru “Mevsimler ve İklim” ünitesine ait olup öğrencinin bilgilerini kullanmasını gerektiren ve yorum gücü yardımı ile cevaplayabileceği bir sorudur.2,3,4.ve 5. sorular “DNA ve Genetik Kod ünitesinden” kalıtım, DNA’nın yapısı, ve biyoteknolojikonularından, 6 ve 7.sorular ise ‘’Basınç ünitesinden’’ katı ve sıvılarda basınç konularından; 8,9 ve 10. sorular ise “Madde ve Endüstri ünitesinden” periyodik tablo, fiziksel ve kimyasal değişimler ve kimyasal tepkimeler konusundan yöneltilmiştir.

Müfredat kazanımlarına hâkim ve yorum gücüne sahip öğrencilerimizinbu soruları çözmesini beklemekteyiz.

Yayınlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz. Mart ayı örnek sorularının tamamının birinci dönem konularından olduğunu da belirtmek isterim” dedi.

“Örnek sorular orta güçlükte ve ezberci yaklaşımdan uzak”

Doğa Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu, Nart İngilizce örnek sorularıyla ilgili şu bilgilendirmelerde bulundu: “Mart ayı örnek sorularına baktığımızda soru köklerinde bulunan yapı olarak olumsuz soru ifadeleri ile tekrar karşılaşmaktayız.

Yayımlanan İngilizce dersine ait örnek soruların 2 tanesinde karşımıza çıkan diyalogda üç boşluk tamamlama sorusu dikkat çekicidir. Bu tarz sorularda öğrencinin diyaloğu okuyarak sorunun ne istediğini iyi kavrayabilmesi ve üst düzey düşünme becerilerini kullanabilmesi beklenmektedir.

MEB yıllık planına göre 8. sınıf 1. dönem konuları ünite 1-5’i kapsamaktadır. Ancak yayımlanan örnek sorularda 6. üniteden de 1 soru bulunmaktadır.

Bu soru öğrencilerin paragrafı sonuna kadar okuması, yorum yapması ve seçenekleri değerlendirerek cevaba ulaşması gereken soru tipine örnektir ve öğrencinin anlama ve bilgiyi yorumlama becerisini de ön plana çıkarmaktadır.

Kelime bilgisinin önem taşıdığını mart ayı örnek sorularında da görmekteyiz. Örnek soruların orta güçlükte ve ezberci yaklaşımdan uzak sorular olduğunu ifade edebiliriz.

Öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, eleştirel düşünme ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte soruların LGS 2020’de karşımıza çıkacağını öngörüyoruz.”

“Sorular dersin öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır”

Doğa Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Çiğdem Karakaş, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi mart ayı örnek sorularına yönelik şunları söyledi: “8.sınıf kazanımlarına ve öğretim programına uygun, 1. dönem üniteleri Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Adımlar ve Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!’den hazırlanmıştır.

Sorular tek tek irdelendiğinde öğrencilerimizin örnek soruları çözebilmeleri için Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları, Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri, Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemini analiz edip bunların kazanımlarını edinmiş olmaları gerekmektedir.

1. soruda Londra’da toplanan Barış Konferansı ile Lozan Barış Görüşmeleri karşılaştırılmıştır. İki durum karşılaştırılıp öğrencilerin çıkarımda bulunmaları istenmektedir.

Ayrıca dersimiz için oldukça önemli kavramlardan “ulusal egemenlik” ve “ulusal bağımsızlık”a yine vurgu yapılmıştır. Öğrencilerimiz mutlaka bu kavramlara hâkim olmalılardır.

2 ve 3. sorularda antlaşmalar verilmiş, öğrencilerin antlaşma maddelerini yorumlaması istenmiştir. Burada öğrencilerimize tavsiyem sorumlu olunan ünitelerdeki antlaşma maddelerinin yorumlanması üzerine çalışmalarıdır.

Ayrıca 3.soruda “emperyalizm” kavramı üzerinde durulmuştur. Öğrencilerimiz bu kavramı da mutlaka öğrenmelidir.

4.soruda Millî Mücadele döneminde zor şartlarda eğitime verilen önem ve “tasarruf” kavramı üzerinde durulmuştur. 5.soruda Erzurum Kongresi ile ilgili soruda “millî irade” kavramı karşımıza çıkmaktadır. Dersimize ait kavramların önemi mart ayı örnek sorularında da karşımıza çıkmaktadır.

Genel itibariyle sorular, öğrenme amaçları ve dersin öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Anlama düzeyinde, öğrenilen bilgilerin yorumlanması, transfer edilmesini gerektiren sorular karşımıza çıkmıştır.

Dersimize çalışırken konuları kavramak, dersimize ait kavramları kalıcı hâle getirmek amacıyla yapılacak tekrarlar ve soru çözümlerinin oldukça önemli olduğunu hatırlatmak isterim.”

“Önceki aylarda yayınlanan örnek sorular ile paralellik göstermektedir”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi mart ayı örnek sorularını inceleyen Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak, şunları aktardı: “Soruların Milli Eğitim Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda ilk dönem konularından oluştuğunu görmekteyiz.

Halen yaşanmakta olan küresel salgın nedeniyle öğrenciler tarafından soruların nasıl olacağına dair duyulan kaygılar, yayınlanmış olan sorularla giderilmiş ve öğrencilerin önlerini daha rahat görmeleri sağlanmıştır.

Mart ayı örnek soruları daha önceki aylarda yayınlanan örnek sorular ile paralellik göstermektedir. Sorularda kazanım öncelikli bir bakış açısı kendini hemen belli etmektedir.

Soruların geneli; öğrencilerin soruları dikkatli okuyup, doğru anlamlandırmaları ve yorumlamalarına dayalı olup ezberden uzak, öğrenme eğilimi içeren, öğrencinin soru ve cevapları analiz edebilme kabiliyetini güçlendiren sorulardır.

Sorular genel olarak çok zor olmamakla birlikte ikinci soruda olduğu gibi anlamsal bütünlüğe dikkat çekilerek, öğrencinin dikkatli okuması ve doğru anlamlandırması ile düşünsel yorumlamayı kuvvetlendiren içerikte olduğu görülmektedir.

Genel itibari ile sorular büyük ölçüde eleyici unsurlar içermiyor olsa da verilen eğitimi ve konu kapsamını destekler niteliktedir. Öğrencilerimizin bilgileri anlama ve yorumlamalarıyla soruları kolaylıkla çözebileceklerini tahmin ediyor, sınava hazırlanan tüm öğrencilere başarılar diliyorum.”

#

28 Mar 2020 - 16:29 İstanbul- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberso Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberso hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberso editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberso değil haberi geçen ajanstır.
Anket Tekrar sokağa çıkma yasağı gelmeli mi ?